Masz pytania?

  • Komornik Sądowowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu mgr Edyta Krowiak-Machanek
  • Godziny Urzędowania Kancelarii:
  • pn-pt 8-16
  • Przyjęcia stron:
  • wt 9-13, 14-16
  • Nr rachunku bankowego:
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu
  • 49 10202212 0000 5702 0297 0887

Właściwość

Prawo wyboru Komornika:

Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Art. 8.6. Wierzyciel dokonując wyboru komornika składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

(Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz 769)