Masz pytania?

  • Komornik Sądowowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu mgr Edyta Krowiak-Machanek
  • Godziny Urzędowania Kancelarii:
  • pn-pt 8-16
  • Przyjęcia stron:
  • wt 9-13, 14-16
  • Nr rachunku bankowego:
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu
  • 49 10202212 0000 5702 0297 0887

Formularze

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Warunkiem wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

  1. dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
  2. dostarczenie wypełnionego wniosku egzekucyjnego

Wnioski o wszczęcie egzekucji w formatach (doc oraz pdf)